Badanie EKG (elektrokardiograficzne)


Przygoto
wanie do badania:

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

Opis badania:

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel którym smaruje się skórę przed założeniem elektrod zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik prezentowany jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez mnie. Całe badanie trwa około 5-10 minut.Aparat Aspel AsCARD Mr Blue umożliwiający rejestrację 12 standardowych odprowadzeń EKG.